FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaStudijní programyKostka školaHudební a výtvarná umění
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Třídní tabla 2015_2016
voda Vltava
Lyžák - G4A, P2.A, P2.B
Jazykový pobyt - Německo
Biologická olympiáda
Lyžařský výcvik 2011
Přespolní běh 2017
Fotbalový turnaj tříd 09

Hudební a výtvarná umění   

Základním cílem hudebního i výtvarného zaměření oboru Pedagogické lyceum je připravit žáky ke studiu hudební a výtvarné výchovy na vysoké škole s pedagogickým zaměřením, případně k jiným formám uměleckého vzdělávání.

Hudební specializace

Předpokladem ke studiu je hudební nadání žáků, které se zde dále rozvíjí. Obecným cílem hudební výchovy je vytvoření a prohlubování vztahu k hudbě jako takové, poznání hudby v jednotlivých dějinných obdobích a budování tolerance k různým hudebním projevům. Specifickým cílem je přivést žáky k osvojení vědomostí z oblasti hudební nauky, dějin hudby a souvisejících disciplín (nauka o hudebních formách, nauka o harmonii) a naučit je využívat těchto teoretických vědomostí v praktických činnostech - pěvecké činnosti, instrumentální činnosti - hra na dětské lehko ovladatelné nástroje i klasické nástroje - klavír a kytaru v rámci kurzu, zvládnout techniku těchto hudebních nástrojů, dále rozvíjet smysl pro rytmus, čistou intonaci, harmonické cítění, osobitou interpretaci skladeb, schopnost vzájemné kooperace a prezentace na veřejnosti.

Výtvarná specializace

Ve výuce výtvarné výchovy se klade důraz na žákovskou reflektivní komunikaci doprovázející výtvarný projev, na respektování individuality žáků a na vytváření co nejvíc příležitostí k jejich osobitému výtvarnému vyjádření. Při praktických činnostech jsou žáci cíleně vedeni k rozvoji výtvarného myšlení, tvořivosti a fantazie. Specifickým cílem výtvarné výchovy je přivést žáky k interpretaci výtvarného projevu na základě jejich osobních zážitků, aktivně nacházet svou vlastní pozici výkladu a porovnávat své postoje mezi sebou navzájem, podporovat kreativitu a talent žáků v jejich mimoškolních výtvarných aktivitách a pomoc při prezentaci výsledků jejich práce na veřejnosti.

Profil absolventa
 

Pedagogické lyceum je čtyřletý maturitní obor určený uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po ukončení studia dále pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména na humanitně orientovaných fakultách.

 
 
 
Učební plán
 

Dle níže uvedeného učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Ke stažení v PDF vč. doprovodných vysvětlivek a přehledu rozpracování RVP.

Od 1.9.2018 bude výuka zahájena podle nového Školního vzdělávacího programu. Učební plán bude zveřejněn zde, do konce listopadu 2017.

 

 
 
 
Podmínky přijetí
 
 • Podání závazné přihlášky ke studiu do 1. března 2018
 • Úspěšné vykonání (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
 • Doporučený studijní průměr ze ZŠ (všechny předměty) -  1,8 
 •  
   
   
   
   
   

  O škole

   

  Navigace

   

  Kontakt

   

  Odkazy

  Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

  Více zde

  Střední škola Kostka s.r.o.
  Pod Pecníkem 1666
  75501 Vsetín
  Zlínský kraj
   

   

  info@kostka-skola.cz  

  +420 571 415 832

  +420 603 810 271

   

   
   

  © 2016 | kostka-skola.cz

  FACEBOOK
  KOSTKA RÁDIO
  PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA