FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaO školeKostka školaŠkolné a stipendia
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Letní sportovní kurz od 11.6.2018
Lyžařský výcvik na Kohútce
Španělsko - podzim
Nultý ročník - IV. setkání
Lyžařský výcvik - 2. týden
Stáž v USA
Jugend debattiert v Havířově
Poděkování úspěšným miss z P2.A

Školné a stipendia   

Střední škola Kostka ve Vsetíně je privátním vzdělávacím zařízením, klienti přispívají na provoz školy a domova mládeže následujícím způsobem (ceny pro první ročníky k 1. 9. 2023):

 

Školné

Všechny obory mimo předškolní a mimoškolní pedagogiku:

3.200,- Kč / měsíc (133,- €/měsíc)

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika:

3.350,- Kč / měsíc (139,- €/měsíc)

 

 Školné pro studenty nastupující ke studiu od 1. 9. 2024

Všechny obory mimo předškolní a mimoškolní pedagogiku:

3.350,- Kč / měsíc (140,- €/měsíc)

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika:

3.500,- Kč / měsíc (146,- €/měsíc)

 

(Školné se po dobu studia pro studenty nemění, nově je stanoveno vždy s přihlédnutím k inflaci pro nastupující ročníky. Výjimkou by byl pouze výrazný otřes či propad měny, který by ohrožoval hospodářskou stabilitu školy.)

 

(V 1., 2., a 3.ročníku se hradí 12x ročně, ve 4. ročníku 10x ročně, pokud žák složí maturitní zkoušku v 1. termínu)

 

Ubytování

Ubytování od 1. 9. 2024

 

Stravování 

* Snídaně, oběd (výběr zpravidla ze dvou jídel) a večeře

 

 

Stipendia

 

Široká nabídka finančních ocenění výborných studijních výsledků a stipendií eliminujících finanční náročnost studia soukromé školy by měla i v letošním roce motivovat stávající studenty i nové uchazeče o studium naší školy.

 

Sociální stipendia

Zájemci o studium, jež žijí pouze s matkou či pouze s otcem, kteří jsou samoživitelé a druhý z rodičů zanedbává placení příspěvků dle rozhodnutí soudu, mohou ještě před vyplněním přihlášky ke studiu požádat vedení školy o udělení sociálního stipendia. Vedení školy na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem studenta rozhodne do sedmi dnů o tom, zda formou sociálního stipendia sníží školné. Školné může být sníženo o 10 - 50% po celou dobu studia. 
Zájemce o studium tak před odevzdáním přihlášky ke studiu na své základní škole bude dopředu vědět, za jakých finančních podmínek může být ke studiu přijat.

 

Rodinná stipendia

Ve škole jsme měli už řadu případů, kdy v různých ročnících studovali sourozenci. Abychom eliminovali finanční náročnost vůči rodinným rozpočtům, udělujeme od září 2003 nově nastupujícím sourozencům tzv. rodinné stipendium. Tzn., že mladší sourozenec bez ohledu na to, zda starší sourozenec studium řádně ukončil, či ještě studuje, obdrží 50% slevu na školném. Rodinné stipendium platí pouze u sourozenců, nevztahuje se na další příbuzné, rodiče apod.

Počínaje školním rokem 2023/2024 bude pro nově nastupující studenty školné v rámci rodinného stipendia sníženo o 25% po celou dobu studia. Rodinné stipendium platí pouze u sourozenců, kteří současně studují. Nevztahuje se na další příbuzné, rodiče, ani na sourozence, kteří již školu ukončili. Důvodem je skutečnost, že ve škole je stále vyšší podíl sourozenců mezi studenty, což by mohlo mít v budoucnu negativní vliv na finanční stabilitu rozpočtu.

 

Zvláštní stipendium

Zcela samostatnou oblast zahrnuje zvláštní stipendium. Jde o finanční odměnu udělovanou jednorázově studentům, kteří mimořádným činem či dosažením významného úspěchu na sportovním, kulturním, uměleckém či vědeckém poli přispěli individuálnímu nebo obecnému pokroku a přispěli tím samozřejmě i k dobrému jménu naší školy. Jde o částku od 1.500,- Kč do 25.000,- Kč vyplácenou vždy jednorázově a předávanou slavnostně společně s pamětním listem.

 

Prospěchová stipendia

Tradiční prospěchová stipendia se týkají všech stávajících studentů čtyřletého a šestiletého studia. Prospěchové stipendium se uděluje vždy na pět měsíců, a to na základě studijních výsledků studenta v předcházejícím pololetí. Po dobu pěti měsíců tak student vždy sklízí ovoce své předcházející práce. Stipendium student obdrží formou snížení školného. Stipendium se uděluje automaticky, není třeba o něj žádat.

 

Jak tedy stipendium vypadá ve finančním vyjádření?

Prospěchová stipendia jsou nárokovou záležitostí studenta, existuje pouze jediné omezení. Nelze je kumulovat s programem FREE STUDY, sociálním stipendiem nebo rodinným stipendiem. Záleží vždy na studentovi, který stipendijní program je pro něho nejvýhodnější a pro který se rozhodne. Se zvláštním stipendiem lze prospěchové stipendium kombinovat.

 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

 

IROP

 

OP JAK

 

 

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kalendář akcí

květen 2024
 
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31