FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Vyhledávání
 
 
ÚvodKostka školaO školeKostka školaŠkolné a stipendia
 
 
 

Newsletter

 

Chcete dostávat do Vaší e-mailové schránky informace o zajímavých akcích, které chystáme na Kostka škole? Zadejte níže Váš e-mail.

 

 

 
 

Nenudíme se!

 
Jazykový pobyt - Německo
Mladý umělec
Vodák 2017 - podzim
Imatrikulace VŠ
Stáž ve Španělsku 2009
Předávání maturitního vysvědčení v kině 8.6.2018
Černý den
Malování třídy P2.A

Školné a stipendia   

Střední škola Kostka ve Vsetíně je privátním vzdělávacím zařízením, klienti přispívají na provoz školy a domova mládeže následujícím způsobem (ceny k 1. 9. 2021):

 

Školné

2.400,- Kč / měsíc

(V 1., 2., a 3.ročníku se hradí 12x ročně, ve 4. ročníku 10x ročně)

 

Ubytování

 

Stravování

* Snídaně, oběd (výběr ze dvou jídel) a večeře.

 

Stipendia

 

Široká nabídka finančních ocenění výborných studijních výsledků a stipendií eliminujících finanční náročnost studia soukromé školy by měla i v letošním roce motivovat stávající studenty i nové uchazeče o studium naší školy.

 

FREE STUDY

Studium s nulovým školným pro žáky 9. tříd, kteří mají na vysvědčení v 2. pololetí 8. třídy nebo v 1. pololetí 9. třídy samé jedničky. 

Pro udržení stipendia na SŠ je potřeba udržet vážený průměr do 1,3 v každém pololetí.

 

Sociální stipendia

Zájemci o studium, jež žijí pouze s matkou či pouze s otcem, kteří jsou samoživitelé a druhý z rodičů zanedbává placení příspěvků dle rozhodnutí soudu, mohou ještě před vyplněním přihlášky ke studiu požádat vedení školy o udělení sociálního stipendia. Vedení školy na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem studenta rozhodne do sedmi dnů o tom, zda formou sociálního stipendia sníží školné. Školné může být sníženo až o 50% po celou dobu studia. 
Zájemce o studium tak před odevzdáním přihlášky ke studiu na své základní škole bude dopředu vědět, za jakých finančních podmínek může být ke studiu přijat.

 

Rodinná stipendia

Ve škole jsme měli už řadu případů, kdy v různých ročnících studovali sourozenci. Abychom eliminovali finanční náročnost vůči rodinným rozpočtům, udělujeme od září 2003 nově nastupujícím sourozencům tzv. rodinné stipendium. Tzn., že mladší sourozenec bez ohledu na to, zda starší sourozenec studium řádně ukončil, či ještě studuje, obdrží 50% slevu na školném. Stejnou slevu získá také přijatý uchazeč, jehož zákonný zástupce je úspěšným absolventem čtyřletého maturitního studia na SŠ Kostka.

Zvláštní stipendium

Zcela samostatnou oblast zahrnuje zvláštní stipendium. Jde o finanční odměnu udělovanou jednorázově studentům, kteří mimořádným činem či dosažením významného úspěchu na sportovním, kulturním, uměleckém či vědeckém poli přispěli individuálnímu nebo obecnému pokroku a přispěli tím samozřejmě i k dobrému jménu naší školy. Jde o částku od 1.500,- Kč do 15.000,- Kč vyplácenou vždy jednorázově a předávanou slavnostně společně s pamětním listem.

 

Prospěchová stipendia

Tradiční prospěchová stipendia se týkají všech stávajících studentů čtyřletého a šestiletého studia. Prospěchové stipendium se uděluje vždy na pět měsíců, a to na základě studijních výsledků studenta v předcházejícím pololetí. Po dobu pěti měsíců tak student vždy sklízí ovoce své předcházející práce. Stipendium student obdrží formou snížení školného. Stipendium se uděluje automaticky, není třeba o něj žádat.

 

Jak tedy stipendium vypadá ve finančním vyjádření?

Prospěchová stipendia jsou nárokovou záležitostí studenta, existuje pouze jediné omezení. Nelze je kumulovat s programem FREE STUDY, sociálním stipendiem nebo rodinným stipendiem. Záleží vždy na studentovi, pro který stipendijní program se rozhodne. Se zvláštním stipendiem lze prospěchové stipendium kombinovat.

 
 
 

O škole

 

Navigace

 

Kontakt

 

Odkazy

Střední škola Kostka je certifikovanou školou v rámci mezinárodního programu IES (International Education Society) a již více než 10 let má jako jedna z mála českých středních škol přidělený hodnotící rating BBB tj. VYSOCE ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ INSTITUCE.

Více zde

Střední škola Kostka s.r.o.
Pod Pecníkem 1666
75501 Vsetín
Zlínský kraj
 

 

info@kostka-skola.cz  

+420 571 415 832

+420 603 810 271

 

 
 

© 2016 | kostka-skola.cz

FACEBOOK
KOSTKA RÁDIO
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA